صفحه نخست » کیف سمیناری و اداری

فولدر مدیریتی

فولدر  چرمی زیب دار

21800 تومان

دانستنی های کالا

فولدر  چرمی زیب دار

قیمت کاغذ یادداشت: 1300 تومان 35 برگ

حداقل سفارش: 50 عدد

فولدر مدیریتی

فولدر مدیریتی طرح دار سایز A4

14800 تومان

دانستنی های کالا

فولدر مدیریتی طرح دار سایز A4

قیمت کاغذ یادداشت: 1300 تومان 35 برگ

حداقل سفارش: 50 عدد

فولدر مدیریتی

فولدر مدیریتی سایز A5

11500 تومان

دانستنی های کالا

فولدر مدیریتی A5

قیمت کاغذ یادداشت: 1300 تومان 35 برگ

حداقل سفارش: 50 عدد

فولدر مدیریتی

فولدر مدیریتی سایز A4

14500 تومان

دانستنی های کالا

فولدر مدیریتی A4

قیمت کاغذ یادداشت: 1300 تومان 35 برگ

حداقل سفارش: 50 عدد

فولدر مدیریتی

کیف مدارک

10500 تومان

دانستنی های کالا

کیف مدارک در رنگهای: مشکی، قرمز، قهوه ای

حداقل سفارش: 100 عدد

فولدر مدیریتی

فولدر مدیریتی طرح دار سایز A5

12000 تومان

دانستنی های کالا

فولدر مدیریتی طرح دار سایز A5

قیمت کاغذ یادداشت: 1300 تومان 35 برگ

حداقل سفارش: 50 عدد

فولدر مدیریتی

فولدر مدیریتی دسته کشویی

38000 تومان

دانستنی های کالا

فولدر مدیریتی دسته کشویی

قیمت کاغذ یادداشت: 1300 تومان 35 برگ

قیمت ماشین حساب:4000 تومان

حداقل سفارش: 50 عدد