021-66124375 ∴ 021-66124384

صفحه نخست » کیف سمیناری و اداری

فولدر مدیریتی

فولدر  چرمی زیب دار

22800 تومان

دانستنی های کالا

فولدر  چرمی زیب دار

قیمت کاغذ یادداشت: 1200 تومان 35 برگ

حداقل سفارش: 50 عدد

فولدر مدیریتی

فولدر مدیریتی طرح دار سایز A4

15900 تومان

دانستنی های کالا

فولدر مدیریتی طرح دار سایز A4

قیمت کاغذ یادداشت: 1200 تومان 35 برگ

حداقل سفارش: 50 عدد

فولدر مدیریتی

فولدر مدیریتی سایز A5

12500 تومان

دانستنی های کالا

فولدر مدیریتی A5

قیمت کاغذ یادداشت: 1000 تومان 35 برگ

حداقل سفارش: 50 عدد

فولدر مدیریتی

فولدر مدیریتی سایز A4

15600 تومان

دانستنی های کالا

فولدر مدیریتی A4

قیمت کاغذ یادداشت: 1200 تومان 35 برگ

حداقل سفارش: 50 عدد

فولدر مدیریتی

فولدر مدیریتی طرح دار سایز A5

13000 تومان

دانستنی های کالا

فولدر مدیریتی طرح دار سایز A5

قیمت کاغذ یادداشت: 1000 تومان 35 برگ

حداقل سفارش: 50 عدد