صفحه نخست » ابزارهای کاربردی

ابزار 505

ابزار چندکاره 320

5300 تومان

دانستنی های کالا

ابزار چندکاره با قابلیت چاپ

سایز: 10*15*120 میلی متر

حداقل سفارش: 200 عدد

ابزار چندکاره

ابزار چندکاره 317

8200 تومان

دانستنی های کالا

ابزار چندکاره با قابلیت حکاکی لیزر

سایز: 20*20*90 میلی متر

حداقل سفارش: 100 عدد

 

 

ابزار 319

ابزار چندکاره 319

15500 تومان

دانستنی های کالا

ابزار چندکاره با قابلیت حکاکی لیزر

سایز: 10*35*105 میلی متر

حداقل سفارش: 100 عدد

ابزار 318

ابزار چندکاره 318

9500 تومان

دانستنی های کالا

ابزار چند کاره با قابلیت حکاکی لیزر

ساایز: 10*30*65 میلی متر

حداقل سفارش: 100 عدد

چراغ قوه 321

چراغ قوه 321

8900 تومان

دانستنی های کالا

چراغ قوه با قابلیت حکاکی لیزر

سایز: 15*115 میلی متر

حداقل سفارش: 100 عدد

ابزار چندکاره

چراغ قوه 316

12500 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

 

 

چراغ قوه آنتنی

چراغ قوه آنتنی

14000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

ابزار جاکلیدی T101

ابزار جاکلیدی T101

8000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

 

جعبه ابزار 383

جعبه ابزار 383

40000  تومان

دانستنی های کالا

قطر دایره: 19 سانتی متر

حداقل سفارش: 50 عدد

 

جعبه ابزار 234

جعبه ابزار 234

58000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 50 عدد

ست پیک نیک 8003

جعبه ابزار 315

37300 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 50 عدد

ابزار 314

جعبه ابزار 314

36200 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

کیف ابزار 3908

کیف ابزار 3908

30000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 50 عدد

ابزار چندکاره

ست پیک نیک ks-606

9800  تومان

دانستنی های کالا

ست قطب نما، انبر و چاقو

به همراه جعبه آلومینیومی

حداقل سفارش: 50 عدد

Hd21-1

 

ست پیک نیک 8003

ست پیک نیک 8003

9800 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

ابزار 6 کاره 6601

ابزار 6 کاره 6601

29000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

کیف ابزار 3917

کیف ابزار 3917

30000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 50 عدد

ابزار 7 کاره 3007

ابزار 7 کاره 3007

11000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

 

کیف ابزار 4161

کیف ابزار 4161

33000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 50 عدد

ست خودکار و ابزار 11 کاره 5011

ست خودکار و ابزار 11 کاره 5011

20000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

ابزار چندکاره نوک پن

ست ابزار نوک پن 3910

20000 تومان

دانستنی های کالا

جعبه ابزار شامل آچار و پیچ گوشتی

ابعاد: 20*65*105 میلی متر

حداقل سفارش: 100 عدد

 

ست خودکار و ابزار چندکاره T-803

ست خودکار و ابزار چندکاره  T-803

21000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

ست چراغ قوه و ابزار 7 کاره T-507

ست چراغ قوه و ابزار 7 کاره T-507

28000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

ست چراغ قوه و ابزار 11 کاره T-511

ست چراغ قوه و ابزار 11 کاره T-511

30000 تومان 

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

اسپینر

متر 504

4000 تومان

دانستنی های کالا

متر از جنس پلاستیک

سایز: 10*45*45 میلی متر

طول متر: 150 سانتی متر

حداقل سفارش: 200 عدد

اسپینر

متر 508

8900 تومان

دانستنی های کالا

متر از جنس پلاستیک و فلز

سایز: 48*48 میلی متر

طول متر: 200 سانتی متر

حداقل سفارش: 200 عدد

ست خودکار و ابزار چندکاره 137

ست خودکار و ابزار چندکاره 137

22000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

ست خودکار و ابزار چندکاره 204

ست روان نویس و ابزار چندکاره 204

28000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

اسپینر

اسپینر 509

2500 تومان

دانستنی های کالا

اسپینر فلزی

حداقل سفارش: 200 عدد

ابزار جاکلیدی T101

جعبه دستمال کاغذی 101

5700 تومان

دانستنی های کالا

جای دستمال کاغذی مخصوص داخل ماشین

حداقل سفارش: 200 عدد