021-66124375 ∴ 021-66124384

صفحه نخست » ابزارهای کاربردی

ابزار جاکلیدی T101

ابزار جاکلیدی T101

8000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

 

ابزار چندکاره

ست پیک نیک ks-606

9800  تومان

دانستنی های کالا

ست قطب نما، انبر و چاقو

به همراه جعبه آلومینیومی

حداقل سفارش: 50 عدد

Hd21-1

 

ست پیک نیک 8003

ست پیک نیک 8003

9800 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

ابزار 11 کاره 511w

ابزار 11 کاره 511w

8500 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

کیف ابزار 3908

کیف ابزار 3908

30000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 50 عدد

کیف ابزار 3917

کیف ابزار 3917

30000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 50 عدد

کیف ابزار 4161

کیف ابزار 4161

33000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 50 عدد

ابزار 6 کاره 6601

ابزار 6 کاره 6601

29000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

ابزار جاکلیدی B115

ابزار جاکلیدی B115

8500 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

ابزار 7 کاره 3007

ابزار 7 کاره 3007

11000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

 

ست خودکار و ابزار 11 کاره 5011

ست خودکار و ابزار 11 کاره 5011

20000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

ابزار 5 کاره 5005

ابزار 5 کاره 5005

5000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 200 عدد

ابزار چندکاره نوک پن

ست ابزار نوک پن 3910

20000 تومان

دانستنی های کالا

جعبه ابزار شامل آچار و پیچ گوشتی

ابعاد: 20*65*105 میلی متر

حداقل سفارش: 100 عدد

 

ابزار چندکاره نوک پن

ست ابزار نوک پن 3911

38000 تومان

دانستنی های کالا

جعبه ابزار شامل آچار، پیچ گوشتی، دم باریک

ابعاد: 30*150*110 میلی متر

حداقل سفارش: 50 عدد

 

جعبه ابزار 363

جعبه ابزار 363

25000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

ابزار 505

ابزار 505

43000 تومان

دانستنی های کالا

ابزار چندکاره به همراه کاور و جعبه کادویی

حداقل سفارش: 50 عدد

ست خودکار و ابزار چندکاره 137

ست خودکار و ابزار چندکاره 137

20000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

ست خودکار و ابزار چندکاره 204

ست روان نویس و ابزار چندکاره 204

24000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

ست خودکار و ابزار چندکاره T-805

ست خودکار و ابزار چندکاره T-805

28000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

ست خودکار و ابزار چندکاره T-803

ست خودکار و ابزار چندکاره  T-803

21000 تومان

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

ست چراغ قوه و ابزار 7 کاره T-507

ست چراغ قوه و ابزار 7 کاره T-507

ناموجود

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

ست چراغ قوه و ابزار 11 کاره T-511

ست چراغ قوه و ابزار 11 کاره T-511

ناموجود

دانستنی های کالا

حداقل سفارش: 100 عدد

ابزار چندکاره نوک پن

ست ابزار 6511

ناموجود

دانستنی های کالا

جعبه ابزار شامل آچار آلن، پیچ گوشتی و متر و …

حداقل سفارش: 50 عدد