021-66124375 ∴ 021-66124384

صفحه نخست » خودکارهای نفیس » خودکار شیفر SHEAFFER

قلم حافظ

قلم  HAFEZ

250000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک در جعبه چوبی نفیس

این قلم با الهام از آرامگاه حضرت حافظ شیرازی طراحی شده است.

MOLANA

قلم کلکسیونی MOLANA

650000 تومان

دانستنی های کالا

مجموعه خودنویس و روان نویس در جعبه چوبی نفیس

این قلم در تمام زوایا با استفاده از نمای کلاه، لباس و شمایل سماع طراحی شده است.

KHAYYAM

قلم کلکسیونی KHAYYAM

980000 تومان

دانستنی های کالا

مجموعه خودنویس و روان نویس در جعبه چوبی نفیس همراه با کتاب رباعیات خیام

ترجمه شده به 5 زبان زنده دنیا می باشد.

KHAYYAM GOLD

قلم کلکسیونی KHAYYAM GOLD

3840000 تومان

دانستنی های کالا

مجموعه خودنویس و روان نویس در جعبه چوبی نفیس همراه با کتاب رباعیات خیام

ترجمه شده به 5 زبان زنده دنیا، بدنه قلم ها با طلای ناب آبکاری شده و نوک خودنویس

از طلای 14 عیار ساخته شده است.

خودکار فلزی SHEAFFER 100 از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس 100

225000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک150000 تومان

خودکار تک95000 تومان

رنگ مشکی گیره زرد، همراه جعبه

حداقل سفارش: 10عدد

خودکار فلزی PRELUDE از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس PRELUDE

560000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک: 330000 تومان

خودکار تک: 250000 تومان

نیمه کروم براق مشکی گیره زرد، همراه جعبه

خودکار فلزی LEGACY از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خوذکار و خودنویس LEGACY

2300000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک: 1500000 تومان

خودکار  تک: 800000 تومان

نیمه کروم براق، گیره طلایی با نوک طلای 18 عیار، همراه جعبه

قلم کوروش

قلم منشور کوروش

200000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک با قابلیت تبدیل به روان نویس در جعبه چوبی نفیس

در زیر سینی جعبه این قلم، قطعه تبدیل خودنویس به روان نویس و

مغزی روان نویس به همراه بروشور حاوی متن منشور حقوق بشر

کوروش بزرگ ترجمه شده به هفت زبان زنده دنیا قرار دارد.

خودکار فلزی INTENSITY از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس INTENSITY

265000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک180000 تومان

خودکار تک105000 تومان

رنگ کربنی ، همراه جعبه

حداقل سفارش: 10عدد

خودکار فلزی SAGARIS از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

خودکار و خودنویس SAGARIS 02

315000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک200000 تومان

خودکار تک135000 تومان

نیمه کروم براق مشکی گیره زرد، همراه جعبه

حداقل سفارش: 10 عدد

خودکار فلزی SAGARIS از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس SAGARIS 01

390000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک:220000 تومان

خودکار تک190000 تومان

رنگ طلایی، همراه جعبه

حداقل سفارش: 10 عدد

خودکار فلزی 300 گیره زرد از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس 300 S گیره زرد

275000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک180000 تومان

خودکار تک115000 تومان

رنگ:مشکی گیره زرد ، همراه جعبه

حداقل سفارش: 10 عدد

خودکار فلزی 300 گیره زرد از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس FORT

ناموجود

دانستنی های کالا

 

حداقل سفارش: 5 عدد

خودکار فلزی 300 گیره زرد از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

خودنویس تک یوروپن GARNET

360000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک180000 تومان

خودکار تک115000 تومان

رنگ:مشکی گیره زرد ، همراه جعبه

حداقل سفارش: 10 عدد