021-66124375 ∴ 021-66124384

صفحه نخست » خودکارهای نفیس » خودکار شیفر SHEAFFER

خودکار فلزی PRELUDE از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس PRELUDE

520000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک: 237600 تومان

خودکار تک: 172800تومان

نیمه نقره ای مشکی گیره زرد، همراه جعبه

وضعیت: موجود

خودکار فلزی VALOR از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس VALOR

ناموجود

دانستنی های کالا

خودنویس تک: 936000 تومان

خودکار تک: 576000 تومان

شامل رنگ های مشکی لاکی، قهوه ای مرمری با گیره زرد با نوک طلای 14 عیار

آبی مرمری و قرمز مرمری گیره استیل با نوک طلای سفید 14 عیار

وضعیت: موجود

خودکار فلزی LEGACY از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خوذکار و خودنویس LEGACY

1920000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک: 1320000تومان

خودکار  تک: 720000 تومان

نیمه کروم براق، گیره طلایی با نوک طلای 18 عیار، همراه جعبه

وضعیت: موجود

خودنویس LEGACY از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

خودنویس LEGACY

2400000 تومان

دانستنی های کالا

تمام نقره با نوک طلای 18 عیار، همراه جعبه

وضعیت: موجود

خودکار فلزی PRELUDE از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

خودکار کوتاه MINI PRELUDE

86400 تومان

دانستنی های کالا

شامل رنگ های مشکی، قرمز و سفید همراه با گیره زرد، همراه جعبه

حداقل سفارش: 25 عدد

وضعیت: موجود

خودکار فلزی PRELUDE از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس PRELUDE 04

330000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک139000 تومان

خودکار تک:72870 تومان

بدنه استیل گیره استیل، همراه جعبه

حداقل سفارش: 10 عدد

وضعیت: موجود

خودکار فلزی PRELUDE از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس PRELUDE 03

210000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک65200 تومان

خودکار تک:53000 تومان

شامل رنگ های آبی، صورتی، نقره ای با گیره استیل، همراه جعبه

حداقل سفارش: 25 عدد

وضعیت: موجود

خودکار فلزی PRELUDE از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس PRELUDE 02

450000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس  تک165600 تومان

خودکار تک:110500 تومان

شامل رنگ های استیل و مشکی ابری با گیره زرد، مشکی لاکی با گیره استیل، همراه جعبه

وضعیت: موجود

خودکار فلزی SEAFFER 100 از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس 2-100

ناموجود

دانستنی های کالا

خودنویس تک:63600 تومان

خودکار تک:42500 تومان

رنگ های نیمه مشکی، تمام مشکی همراه با گیره استیل، همراه جعبه

حداقل سفارش: 10عدد

وضعیت: موجود

خودکار فلزی SHEAFFER 100 از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس 1-100

201600 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک121500 تومان

خودکار تک77500 تومان

رنگ مشکی گیره زرد، همراه جعبه

حداقل سفارش: 10عدد

وضعیت: موجود

خودکار فلزی SAGARIS از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

خودکار و خودنویس SAGARIS 02

285600 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک165600 تومان

خودکار تک110500 تومان

نیمه کروم براق مشکی گیره زرد، همراه جعبه

حداقل سفارش: 10 عدد

وضعیت: موجود

خودکار فلزی SAGARIS از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس SAGARIS 01

357600 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک:188000 تومان

خودکار تک154500 تومان

رنگ طلایی، همراه جعبه

حداقل سفارش: 10 عدد

وضعیت: موجود

خودکار فلزی AGIO طلایی از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس AGIO طلایی

ناموجود

دانستنی های کالا

خودنویس تک198900 تومان

خودکار تک154600 تومان

رنگ طلایی مات ، همراه جعبه

حداقل سفارش: 10عدد

وضعیت: موجود

خودکار فلزی INTENSITY از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس INTENSITY

244800 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک152400 تومان

خودکار تک86500 تومان

رنگ کربنی ، همراه جعبه

حداقل سفارش: 10عدد

وضعیت: موجود

خودکار فلزی گیره استیل از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس 300 S گیره استیل

180000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک:139000 تومان

خودکار تک72870 تومان

رنگ:مشکی و نیمه مشکی با گیره استیل ، همراه جعبه

حداقل سفارش: 10 عدد

وضعیت: موجود

خودکار فلزی 300 گیره زرد از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس 300 S گیره زرد

250000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک119500 تومان

خودکار تک93000 تومان

رنگ:مشکی گیره زرد ، همراه جعبه

حداقل سفارش: 10 عدد

وضعیت: موجود

خودکار فلزی SENTINEL گیره استیل از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

خودکار SENTINEL گیره استیل

36000 تومان

دانستنی های کالا

رنگ استیل گیره استیل ، همراه جعبه

حداقل سفارش: 100عدد

وضعیت: موجود

خودکار فلزی SENTINEL گیره زرد از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

خودکار SENTINEL گیره زرد

50000 تومان

دانستنی های کالا

خودکار تک38500 تومان

رنگ استیل گیره زرد ، همراه جعبه

حداقل سفارش: 50عدد

وضعیت: موجود

خودکار فلزی AGIO گیره استیل از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس AGIO گیره استیل

ناموجود

دانستنی های کالا

خودنویس تک99500 تومان

خودکار تک59650 تومان

بدنه استیل با گیره استیل ، همراه جعبه

حداقل سفارش: 25 عدد

وضعیت: موجود

خودکار فلزی AGIO گیره زرد از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جفتی خودکار و خودنویس AGIO گیره زرد

ناموجود

دانستنی های کالا

خودنویس تک119500 تومان

خودکار تک79500 تومان

رنگ:استیلگیره زرد ، همراه جعبه

حداقل سفارش: 10 عدد

وضعیت: موجود

خودکار فلزی VFM از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

خودکار VFM

25000 تومان

دانستنی های کالا

رنگ:مشکی،سورمه ای،نقره ای، همراه جعبه

حداقل سفارش: 100عدد

وضعیت: موجود

خودکار فلزی JAVELIN از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

خودکار JAVELIN

23100 تومان

دانستنی های کالا

رنگ نقره ای ، همراه جعبه

حداقل سفارش: 100عدد

وضعیت: موجود

خودکار فلزی SENTINEL از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

خودکار SENTINEL رنگ مات

36000 تومان

دانستنی های کالا

رنگ دودی و مشکی مات، همراه جعبه

حداقل سفارش: 100عدد

وضعیت: موجود

خودکار فلزی SENTINEL نیمه استیل از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

خودکار SENTINEL نیمه استیل

ناموجود

دانستنی های کالا

رنگ:آبی،مشکی،سبز،قرمز، همراه جعبه

حداقل سفارش: 100عدد

وضعیت: موجود

ACCESSORIES از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

مغزی خودکار و کپسول جوهر خودنویس

قیمت در دانستنی های کالا

دانستنی های کالا

مغزی خودکار:10000 تومان

کپسول جوهر خودنویس:6050 تومان

مغزی خودکار در دو رنگ مشکی و آبی

کپسول جوهر خودنویس در رنگ مشکی

حداقل سفارش: 100عدد

وضعیت: موجود

جوهر از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

جوهر خودنویس

18000 تومان

دانستنی های کالا

رنگ:مشکی،آبی فیروزه ای،بنفش،قرمز،سبز،قهوه ای

حداقل سفارش: 100عدد

وضعیت: موجود

ست خودنویس خوشنویسی GALIGARPHY از مجموعه خودکارهای SHEAFFER

ست خودنویس خوشنویسی GALIGARPHY

21600 تومان

دانستنی های کالا

رنگ:آبی،مشکی،سبز،قرمز، همراه جعبه

حداقل سفارش: 100عدد

وضعیت: موجود