021-66124375 ∴ 021-66124384

صفحه نخست » خودکارهای نفیس » خودکار پیر کاردین Piere Cardin

خودکار فلزی BOLOSSOM از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

خودکار BOLOSSOM

80000 تومان

دانستنی های کالا

رنگ صورتی و سبز  همراه جعبه

حداقل سفارش: 25 عدد

خودکار فلزی JUPITER گیره زرد از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

جفتی JUPITER گیره زرد

170000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک:100000 تومان

خودکار تک: 100000 تومان

رنگ مشکی لاکی گیره زرد همراه جعبه

حداقل سفارش: 10 عدد

خودکار فلزی LEO 11 از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

خودکار و روان نویس LEO 2

130000 تومان

دانستنی های کالا

خودکار تک80000 تومان

روان نویس تک80000 تومان

حداقل سفارش: 10 عدد

خودکار فلزی MARSHAL از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

قلم فردوسی

160000 تومان

دانستنی های کالا

خودکار درب دار فردوسی همراه با جعبه نفیس

حداقل سفارش: 5 عدد

خودکار فلزی TRIUMPH از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

جفتی خودکار و خودنویس TRIUMPH

170000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس تک100000 تومان

خودکار تک100000 تومان

رنگ قهوه ای مرمری، همراه جعبه

حداقل سفارش: 25 عدد

خودکار فلزی TAURUS از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

روان نویس TAURUS

80000 تومان

دانستنی های کالا

رنگ های مشکی-بنفش و مشکی-قرمز همراه جعبه

حداقل سفارش: 10 عدد

خودکار فلزی AQUARIUS 1 از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

مجموعه قلم های AQUARIUS

165000 تومان

دانستنی های کالا

جفتی120000 تومان

خودنویس تک75000 تومان

روان نویس تک75000 تومان

خودکار تک:75000 تومان

رنگ های صدفی ،مشکی، قرمز، آبی، بژ، همراه جعبه

حداقل سفارش: 25 عدد

خودکار فلزی BOLOSSOM MINI از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

خودکار BOLOSSOM MINI

70000  تومان

دانستنی های کالا

رنگنیمه مشکی دودی و نیمه مشکی استیل همراه جعبه

حداقل سفارش: 25 عدد

 

خودکار فلزی MERCURY از مجموعه خودکار های PIERE CARDIN

خودنویس MERCURY

80000 تومان

دانستنی های کالا

 

رنگ های مشکی و نقره ای، همراه جعبه

حداقل سفارش: 25 عدد