صفحه نخست » خودکارهای نفیس » خودکارهای Forever

PRIMA

PRIMA

190000 تومان

دانستنی های کالا

نوک قلم ار آلیاژ ETHEGRAF

بدنه قلم دست ساز و ساخت ایتالیا

بدنه قلم از جنس آلومینیوم

Pretiosa

PRETIOSA

260000 تومان

دانستنی های کالا

نوک قلم ار آلیاژ ETHEGRAF

بدنه قلم دست ساز و ساخت ایتالیا

 

FOREVER

CUBAN

190000 تومان

دانستنی های کالا

نوک قلم ار آلیاژ ETHEGRAF

بدنه قلم دست ساز و ساخت ایتالیا

جنس بدنه قلم تماما از چوب گردو

جعبه منحصر به فرئد قلم از آلومینیوم

PININFARINA-CAMBIANO

PININFARINA CAMBIANO

560000 تومان

دانستنی های کالا

بدنه قلم دست ساز و ساخت ایتالیا

جنس بدنه قلم از ترکیب آلومینیوم و چوب گردو

نوک قلم از آلیاژ ETHERGRAF

Primina

PRIMINA

150000 تومان

دانستنی های کالا

نوک قلم ار آلیاژ ETHEGRAF

بدنه قلم دست ساز و ساخت ایتالیا

شیفر 100

BOUTONNIERE

350000 تومان

دانستنی های کالا

نوک قلم ار آلیاژ ETHEGRAF

بدنه قلم دست ساز و ساخت ایتالیا

مثل دکمه قابلیت نصب بر روی لباس را دارد.

قلم کوروش

PININFARINA AERO

720000 تومان

دانستنی های کالا

بدنه قلم دست ساز و ساخت ایتالیا

جنس بدنه قلم از آلیاژ آلومینیوم

جعبه منحصر به فرد و از جنس سیمان

نوک قلم از آلیاژ ETHERGRAF