صفحه نخست » خودکارهای نفیس » خودکارهای دلتا Delta

Prestige

PRESTIGE

960000 تومان

دانستنی های کالا

خودنویس و خودکار با جعبه

خودنویس: 210000 تومان

خودکار: 140000 تومان

در رنگ های مشکی لاکی گیره زرد، استیل گیره زرد

مشکی گیره استیل، سورمه ای و دودی گیره استیل

Lex

LEX

1380000 تومان

دانستنی های کالا

هر قلم دارای شماره منحصر به فرد

بدنه قلم از سلولوید ساخته و با دست تراش وصیقل

داده شده است.

قلم دارای گارانتی مادام العمر مشروط است.

Dolce-Vita-Media

DOLICE VITA MEDIA

1680000 تومان

دانستنی های کالا

هر قلم دارای شماره منحصر به فرد

بدنه قلم از سلولوید ساخته و با دست تراش وصیقل

داده شده است.

قلم دارای گارانتی مادام العمر مشروط است.

Vita-Fusion

DOLCE VITA FUSION SOIREE

1200000 تومان

دانستنی های کالا

هر قلم دارای شماره منحصر به فرد

بدنه قلم از سلولوید ساخته و با دست تراش وصیقل

داده شده است.

قلم دارای گارانتی مادام العمر مشروط است.

Romeo-Giulietta

FOREVER ROMEO & GIULIETTA

قیمت در دانستنی های کالا

دانستنی های کالا

خودنویس: 1440000 تومان

خودکار: 1140000 تومان

هر قلم دارای شماره منحصر به فرد

بدنه قلم از سلولوید ساخته و با دست تراش وصیقل داده شده است.

در قسمت بالای قلم مخزنی وجود دارد که محتوی 2 قلب در هم تنیده به عنوان سمبل عشق است.

قلم دارای گارانتی مادام العمر مشروط است.

Journal

JOURNAL

قیمت در دانستنی های کالا

دانستنی های کالا

خودنویس: 1080000 تومان

خودکار: 840000 تومان

هر قلم دارای شماره منحصر به فرد

بدنه قلم از سلولوید ساخته و با دست تراش وصیقل

داده شده است.

قلم دارای گارانتی مادام العمر مشروط است.

شیفر 100

TITANO

قیمت در دانستنی های کالا

دانستنی های کالا

خودنویس: 960000 تومان

خودکار: 720000 تومان

هر قلم دارای شماره منحصر به فرد

بدنه قلم از سلولوید ساخته و با دست تراش وصیقل

داده شده است.

قلم دارای گارانتی مادام العمر مشروط است.

We

WE 17

قیمت در دانستنی های کالا

دانستنی های کالا

خودنویس: 1740000 تومان

خودکار: 1320000 تومان

هر قلم دارای شماره منحصر به فرد

بدنه قلم از سلولوید ساخته و با دست تراش وصیقل

داده شده است.

قلم دارای گارانتی مادام العمر مشروط است.