021-66124375 ∴ 021-66124384

صفحه نخست » لیوان و فلاسک تبلیغاتی » لیوان تبلیغاتی

لیوان تبلیغاتی

لیوان نشکن 200

4000 تومان

دانستنی های کالا

لیوان نشکن تمام ABS

بدنه در رنگ های سفید، کرم، سورمه ای، قرمز

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

چاپ 200 عدد تک رنگ یک طرف: 50 هزار تومان

حداقل سفارش: 200 عدد

لیوان تبلیغاتی

لیوان نشکن 2-150

4800 تومان

دانستنی های کالا

لیوان نشکن تمام ABS

بدنه در رنگ های سفید، زرد، آسمانی، قرمز و نارنجی

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

چاپ 200 عدد تک رنگ یک طرف: 50 هزار تومان

حداقل سفارش: 200 عدد

لیوان تبلیغاتی

لیوان نشکن 150

2600 تومان

دانستنی های کالا

لیوان نشکن تمام ABS

بدنه در رنگ های سفید، زرد، آسمانی، قرمز و نارنجی

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

چاپ 200 عدد تک رنگ یک طرف: 50 هزار تومان

حداقل سفارش: 500 عدد

لیوان تبلیغاتی

ست نشکن 125

4100  تومان

دانستنی های کالا

ست نشکن دو رنگ ABS

لیوان تک: 2800 تومان

ست شامل لیوان، زیرلیوانی و قاشق

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

چاپ هر عدد تک رنگ یک طرف: 250 تومان

حداقل سفارش: 500 عدد

لیوان تبلیغاتی

فنجان نشکن 123

2000 تومان 

دانستنی های کالا

فنجان نشکن  ABS

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

چاپ هر عدد تک رنگ یک طرف: 250 تومان

حداقل سفارش: 500 عدد

در صورت سفارش 200 عدد 15 درصد به قیمت های فوق اضافه می شود.

لیوان تبلیغاتی

لیوان نشکن 122

3100 تومان 

دانستنی های کالا

لیوان و قاشق نشکن

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

چاپ هر عدد تک رنگ یک طرف: 250 تومان

حداقل سفارش: 500 عدد

در صورت سفارش 200 عدد 15 درصد به قیمت های فوق اضافه می شود.

لیوان تبلیغاتی

ست نشکن 121

5400  تومان

دانستنی های کالا

ست نشکن دو رنگ ABS

لیوان تک: 4000 تومان

ست شامل لیوان، زیرلیوانی و قاشق

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

چاپ هر عدد تک رنگ یک طرف: 250 تومان

حداقل سفارش: 500 عدد

در صورت سفارش 200 عدد 15 درصد به قیمت های فوق اضافه می شود.

لیوان تبلیغاتی

ماگ نشکن 120

3200  تومان

دانستنی های کالا

لیوان نشکن دو رنگ ABS

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

چاپ هر عدد تک رنگ یک طرف: 250 تومان

حداقل سفارش: 500 عدد

در صورت سفارش 200 عدد 15 درصد به قیمت های فوق اضافه می شود.

لیوان تبلیغاتی

لیوان نشکن 127

قیمت: 2900 تومان

دانستنی های کالا

در رنگهای: سفید، زرد، قرمز، آبی، سبز، صورتی، مشکی

چاپ هر عدد تک رنگ یک طرف: 250 تومان

حداقل سفارش: 500 عدد

لیوان تبلیغاتی

فنجان نشکن 128

قیمت: 2200 تومان

دانستنی های کالا

در رنگهای: سفید، زرد، قرمز، آبی، سبز، صورتی، مشکی

چاپ هر عدد تک رنگ یک طرف: 250 تومان

حداقل سفارش: 500 عدد

لیوان تبلیغاتی

لیوان نشکن 129

قیمت: 3200 تومان

دانستنی های کالا

در رنگهای: سفید، زرد، قرمز، آبی، سبز، صورتی

چاپ هر عدد تک رنگ یک طرف: 250 تومان

حداقل سفارش: 500 عدد

لیوان تبلیغاتی

ست نشکن 126 (چهار عدد لیوان)

قیمت: 16500 تومان

دانستنی های کالا

ست نشکن دو رنگ ABS

ست شامل لیوان، زیرلیوانی، قاشق، پایه و یک درب

چاپ 200 عدد تک رنگ یک طرف: 50 هزار تومان

حداقل سفارش: 200 عدد

ماگ سرامیکی سناتور

ماگ  سرامیکی سناتور

قیمت: 13800تومان

دانستنی های کالا

حکاکی لیزر هر عدد: 600 تومان

حداقل سفارش: 50 عدد

لیوان تبلیغاتی

ست نشکن 124A

قیمت: 15500 تومان

دانستنی های کالا

در رنگهای: سفید، زرد، قرمز، آبی، سبز، صورتی

چاپ هر عدد تک رنگ یک طرف: 250 تومان

حداقل سفارش: 500 عدد

لیوان تبلیغاتی

فنجان نشکن 124C

قیمت: 1900 تومان

دانستنی های کالا

در رنگهای: سبز، زرد، آبی، صورتی، سفید، نارنجی

چاپ هر عدد تک رنگ یک طرف: 250 تومان

حداقل سفارش: 500 عدد

لیوان تبلیغاتی

ماگ سرامیکی 330 زرد همراه با چاپ و جعبه

7400 تومان

دانستنی های کالا

لیوان سرامیکی

بدنه تمام سفید، داخل و دسته رنگی

همراه با چاپ 6 رنگ

ابعاد لیوان: 80*94 میلی متر

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان تبلیغاتی

ماگ سرامیکی 330 آبی همراه با چاپ و جعبه

7400 تومان

دانستنی های کالا

لیوان سرامیکی

بدنه تمام سفید، داخل و دسته رنگی

همراه با چاپ 6 رنگ

ابعاد لیوان: 80*94 میلی متر

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان تبلیغاتی

ماگ سرامیکی 280  همراه با چاپ و جعبه

6900 تومان 

دانستنی های کالا

لیوان سرامیکی

بدنه تمام سفید

همراه با چاپ 6 رنگ

ابعاد لیوان: 70*102 میلی متر

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان تبلیغاتی

ماگ سرامیکی 220 همراه با چاپ و جعبه

6900 تومان

دانستنی های کالا

فنجان سرامیکی

بدنه تمام سفید

همراه با چاپ 6 رنگ

ابعاد لیوان: 70*70 میلی متر

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان تبلیغاتی

ماگ سرامیکی 300 سفید همراه با چاپ و جعبه

6900 تومان

دانستنی های کالا

لیوان سرامیکی

بدنه تمام سفید

همراه با چاپ 6 رنگ

ابعاد لیوان: 80*94 میلی متر

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

 

لیوان تبلیغاتی

فنجان سرامیکی  400 همراه با چاپ و جعبه

13000 تومان 

دانستنی های کالا

فنجان، نعلبکی، قاشق همگی از جنس سرامیک می باشند

رنگ تمام سفید

همراه با چاپ 6 رنگ

بسته بندی به صورت 6 تایی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 90 عدد (15 کارتن)

لیوان تبلیغاتی

ماگ سرامیکی 330 قرمز همراه با چاپ و جعبه

7400 تومان

دانستنی های کالا

لیوان سرامیکی

بدنه تمام سفید، داخل و دسته رنگی

همراه با چاپ 6 رنگ

ابعاد لیوان: 80*94 میلی متر

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان تبلیغاتی

ماگ سرامیکی 330 همراه با چاپ و جعبه

7400 تومان

دانستنی های کالا

لیوان سرامیکی

بدنه تمام سفید، داخل و دسته رنگی

همراه با چاپ 6 رنگ

ابعاد لیوان: 80*94 میلی متر

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان تبلیغاتی

ماگ قاشق دار کد 420 همراه با چاپ و جعبه

10500 تومان

دانستنی های کالا

ماگ سرامیکی سفید داخل رنگی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان تبلیغاتی

ماگ سرامیکی 230 همراه با چاپ و جعبه

7400 تومان 

دانستنی های کالا

لیوان سرامیکی در رنگ های سفید داخل آبی، زرد، قرمز

همراه با چاپ 6 رنگ

ابعاد لیوان: 70*70 میلی متر

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان تبلیغاتی

ماگ سرامیکی حرارتی همراه با چاپ و جعبه

11400 تومان 

دانستنی های کالا

لیوان سرامیکی حرارتی

بدنه در رنگ های مشکی، سورمه ای، قرمز، سبز

همراه با چاپ 6 رنگ

ابعاد لیوان: 80*94 میلی متر

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد

لیوان تبلیغاتی

ماگ سرامیکی 6006 همراه با چاپ و جعبه

8000 تومان

دانستنی های کالا

لیوان سرامیکی در رنگهای سفید داخل قرمز، زرد، سبز و آبی

همراه با چاپ 6 رنگ

ابعاد لیوان: 90*78 میلی متر

بسته بندی به صورت تکی در جعبه مقوایی

حداقل سفارش: 100 عدد