021-66124375 ∴ 021-66124384

صفحه نخست » ساعت تبلیغاتی » ساعت دیواری تبلیغاتی

اطلاعات بیشتر

قیمت ساعت های زیر برمبنای موتور چین با یک سال ضمانت محاسبه شده و در صورت سفارش با موتور تایوان مبلغ 2500 تومان به مبالغ زیر اضافه و با دو سال ضمانت ارائه خواهد گردید.

هزینه چاپ

چاپ سیلک تک رنگ برای 200 عدد: 120 هزار تومان 

چاپ سیلک تک رنگ برای 100 عدد: 95 هزار تومان

چاپ دیجیتال اندازه صفحه A4 برای هر ساعت دیواری: 1000 تومان  

چاپ دیجیتال اندازه صفحه A3  برای هر ساعت دیواری: 1100 تومان

چاپ دیجیتال تمپلات اندازه صفحه A4  برای هر ساعت دیواری : 1200 تومان

چاپ دیجیتال تمپلات اندازه صفحه A3  برای هر ساعت دیواری : 1400 تومان 

 

ساعت دیواری 5194S

ساعت دیواری 5194S

14000 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری مدل وینا با چاپ شیشه

چاپ اعداد بر روی شیشه و طرح روی صفحه ساعت

سایز: 60*327*327 میلیمتر

ابعاد چاپ: 200*200 میلیمتر

حداقل سفارش: 100 عدد

ساعت دیواری 5194w

ساعت دیواری 5194W

14000 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری مدل وینا با چاپ شیشه

چاپ اعداد بر روی شیشه و طرح روی صفحه ساعت

سایز: 60*327*327 میلیمتر

ابعاد چاپ: 200*200 میلیمتر

حداقل سفارش: 100 عدد

ساعت دیواری 5194B

ساعت دیواری 5194B

قیمت 13900 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری مدل وینا با قاب سفید

سایز: 60*327*327 میلیمتر

ابعاد چاپ:250 میلیمتر

حداقل سفارش: 100 عدد

ساعت دیواری 5194A

ساعت دیواری 5194A

11800 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری مدل وینا

سایز: 60*327*327 میلیمتر

ابعاد چاپ: 275*275 میلیمتر

حداقل سفارش: 200 عدد

ساعت دیواری 5177

ساعت دیواری 5177

13500 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری کلاسیک بزرگ

سایز: 365mm

ابعاد چاپ: 310mm

حداقل سفارش: 200 عدد

ساعت دیواری 5157N

ساعت دیواری 5157N

11700 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری مدل گرد

چاپ اعداد بر روی شیشه و طرح روی صفحه ساعت

سایز: 305mm

ابعاد چاپ: 278mm

حداقل سفارش: 200 عدد

ساعت دیواری 5157w

ساعت دیواری 5157w

قیمت 11700 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری مدل گرد

چاپ اعداد بر روی شیشه و طرح روی صفحه ساعت

سایز: 305mm

ابعاد چاپ: 278mm

حداقل سفارش: 200 عدد

ساعت دیواری 5157

ساعت دیواری 5157

9500 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری مدل گرد کلاسیک

ساعت دیواری همراه با تقویم دیجیتال شمسی: 21900 تومان

سایز: 305mm

ابعاد چاپ: 280mm

حداقل سفارش: 200 عدد

ساعت دیواری 5163b

ساعت دیواری 5163b

12500 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری مدل هامین

سایز: 400mm*297mm

ابعاد چاپ: 298mm*228mm

حداقل سفارش: 200 عدد

ساعت دیواری 5163a

ساعت دیواری 5163a

12500 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری مدل ساویس

سایز: 297mm*400mm

ابعاد چاپ: 228mm*298mm

حداقل سفارش: 200 عدد

ساعت دیواری 5195B

ساعت دیواری 5195b

16200 تومان

دانستنی های کالا

ساعت با اعداد برجسته

سایز: 365mm

ابعاد چاپ: 217mm

حداقل سفارش: 100 عدد

ساعت دیواری 5195A

ساعت دیواری 5195a

16200تومان

دانستنی های کالا

ساعت با اعداد برجسته

سایز: 365mm

ابعاد چاپ: 217mm

حداقل سفارش: 100 عدد

ساعت دیواری 5135

ساعت دیواری 5135

10300 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری با شیشه محدب و بدنه دورنگ

سایز: 247mm*257mm

ابعاد چاپ: 187mm*176mm

حداقل سفارش: 200 عدد

ساعت دیواری 5134

ساعت دیواری 5134

7900 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری به دو صورت افقی و عمودی

سایز: 247mm*257mm

ابعاد چاپ: 187mm*176mm

حداقل سفارش: 200 عدد

ساعت دیواری 5133

ساعت دیواری 5133

9200 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری مدل دیانا با شیشه محدب

سایز: 250mm*330mm

ابعاد چاپ: 187mm*176mm

حداقل سفارش: 200 عدد

ساعت دیواری 5137

ساعت دیواری 5137

85000 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری جهان نما

سایز: 500mm*360mm

ابعاد چاپ: 80mm*80mm

حداقل سفارش: 15 عدد

ساعت دیواری 5196

ساعت دیواری 5196

24200 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری قاب فلزی با روکش کروم

سایز: 298mm

ابعاد چاپ: 265mm

حداقل سفارش: 100 عدد

ساعت دیواری 5140

ساعت دیواری 5140

9700 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری توسان

سایز: 353mm

ابعاد چاپ: 240mm

حداقل سفارش: 200 عدد

ساعت دیواری 5167

ساعت دیواری 5167

14900 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری مدل الگانس با قاب دو رنگ

سایز: 365mm

ابعاد چاپ: 290mm

حداقل سفارش: 200 عدد

 

ساعت دیواری 5161

ساعت دیواری 5161

 10400 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری مهسان

سایز: 355mm*355mm

ابعاد چاپ: mm245*245mm

حداقل سفارش: 200 عدد

ساعت دیواری 5191

ساعت دیواری 5191

12200 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری 5191

سایز: 340mm*340mm

ابعاد چاپ: 275mm

حداقل سفارش: 200 عدد

ساعت دیواری 5156

ساعت دیواری 5156

22100 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری هیتاچی با تقویم دیجیتال شمسی

سایز: 237mm*335mm

ابعاد چاپ: 187mm*257mm

حداقل سفارش: 100 عدد

ساعت دیواری 5155

ساعت دیواری 5155

9700 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری مدل هیتاچی

سایز: 237mm*335mm

ابعاد چاپ: 187mm*257mm

حداقل سفارش: 200 عدد

ساعت دیواری 5192

ساعت دیواری 5192

11500 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری مدل آرتیمیس

سایز: 370mm*370mm

ابعاد چاپ: 350mm

حداقل سفارش: 200 عدد

ساعت دیواری 5166b

ساعت دیواری 5166b

24700 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری بدنه روکش کروم با چاپ اعداد بر روی شیشه و طرح روی صفحه ساعت

سایز: 305mm

ابعاد چاپ: 278mm

حداقل سفارش: 100 عدد

ساعت دیواری 5166

ساعت دیواری 5166

22500 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری بدنه روکش کروم

سایز: 305mm

ابعاد چاپ: 278mm

حداقل سفارش: 100 عدد

ساعت دیواری 5166c

ساعت دیواری 5166c

24700 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری بدنه روکش کروم با چاپ اعداد بر روی شیشه و طرح روی صفحه ساعت

سایز: 305mm

ابعاد چاپ: 278mm

حداقل سفارش: 100 عدد

 

ساعت دیواری 5152

ساعت دیواری 5152

21300 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری بدنه آلمینیومی

سایز: 305mm

ابعاد چاپ: 280mm

حداقل سفارش: 100 عدد

ساعت دیواری 5174

ساعت دیواری 5174

25200 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری استیل و MDF

در این مدل هزینه چاپ دوبرابر محاسبه می گردد.

سایز: 245mm*330mm

حداقل سفارش: 100 عدد

ساعت دیواری 5176

ساعت دیواری 5176

26400 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری استیل و MDF

در این مدل هزینه چاپ دوبرابر محاسبه می گردد.

سایز: 300mm*27mm

حداقل سفارش: 100 عدد

ساعت دیواری 5131

ساعت دیواری 5131

22500 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری صفحه استیل بدنه MDF

هزینه چاپ دوبرابر محاسبه می گردد

سایز: 250mm*250mm

ابعاد چاپ: 240mm*240mm

حداقل سفارش: 100 عدد

ساعت دیواری 5175

ساعت دیواری 5175

25200 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری استیل و MDF

در این مدل هزینه چاپ دوبرابر محاسبه می گردد.

سایز: 255mm*330mm

حداقل سفارش: 100 عدد

ساعت دیواری 5197

ساعت دیواری 5197

32000 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری چوبی با قاب داخلی از جنس کروم

سایز: 340mm

حداقل سفارش: 50 عدد

ساعت دیواری 5169

ساعت دیواری 5169

25900 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری مدل فریم چوبی چهارگوش

با موتور تایوان

سایز: 310mm*320mm

ابعاد چاپ: 285mm*292mm

حداقل سفارش: 100 عدد

ساعت دیواری 5125

ساعت دیواری 5181

28000 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری 5181

دارای موتور تایوانی

سایز: 340mm*340mm

ابعاد چاپ: 275mm

حداقل سفارش: 50 عدد

ساعت دیواری 5164

ساعت دیواری 5164

25900 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری مدل فریم چوبی گرد با موتور تایوان

سایز: 305mm

ابعاد چاپ: 278mm

حداقل سفارش: 100 عدد

ساعت دیواری 5138

ساعت دیواری 5138

40000 تومان

دانستنی های کالا

ساعت دیواری مدل کاندید با قاب فلزی روکش کروم

سایز: 400mm

ابعاد چاپ: 280mm

حداقل سفارش: 50 عدد